1.Gün – 5 Şubat 2014 Çarşamba

I.Oturum /  09:30 – 11:00

Salon

A Salonu

Açılış

1.Gün – 5 Şubat 2014 Çarşamba

II.Oturum /  11:30 – 13:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Cisco(11:30-12:10)

HP(12:20-13:00)

B Salonu

Panel

Yükseköğretimde Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Desteklenmesi“; Ali Ekrem Özkul, Süleyman Arı, Özhan Kalaç, Bülent Batmaz, Mesut Aydemir, Ayşe Aydın Akkurt

C Salonu

Yeni Medya   

 

O. B.: Haluk Bingöl

Alternatif Medya, Gezi Parkı Eylemleri ve Çapul TV Örneği”; Aydan Özsoy

Hayat-Memat Meselesi; Varoluş ve Medya”; Onur Erdal

Kamu Yararı Açısından Yeni Medya”; Kadriye Ayfer Koç

Mobil Video Haber Servisleri”; Recep Ünal

D Salonu (LKD)

Seminer

Üniversiteler ve Siber Güvenlik”; Mehmet Dursun İnce

E Salonu

Oyun-1

 

O. B.: B.T. Akgün

Benim Dünyam Çocuk Oyunu: Bir Mobil Uygulama”; N. Tuğbagül Altan Akın, Meliha Acar, S. Elif Gökdağ, Z. Gazal Kaya

Sosyal Oyunlar”; Volkan Erol, Baran Sakallıoğlu, Bekir Tevfik Akgün

"Görüntü İşleme Temelli Sanal Silah Eğitimi ve Atış Simülatörleri”; Mahmut Can Fırış, Ahmet Alkan

Bilgisayar Oyunları ve Spor Müsabakaları”; Can Razbonyalı, Bekir Tevfik Akgün

F Salonu

 

 

Veri Madenciliği-1

 

O. B. : Rifat Çölkesen

Elektrokardiyografi (EKG) Sinyallerindeki Aritmilerin Sınıflandırılması”; Volkan Erol, Aslı Uyar Özkaya

Sıralı Örüntü Madenciliği ile e-Bankacılıkta Kullanıcı Davranışlarının Modellenmesi”;  Eren Berk Aytaç, Turgay Tugay Bilgin

Zaman Serileri Madenciliği Kullanılarak Nüfus Artışı Tahmin Uygulaması”; Zeynep Behrin Güven, Turgay Tugay Bilgin

Kahkaha Tanıma için Rassal Ağaçlar”; Heysem Kaya, Ali Mehdi Erçetin, Albert Ali Salah, Sadık Fikret Gürgen

Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Yazılımlarının Karşılaştırılması”; Mümine Kaya, Selma Ayşe Özel

G Salonu

Seminer

 

H Salonu

Seminer

SaltStack ile Ayar Yönetimi”; Mehmet Onur Yalazı

I Salonu

Seminer

"Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA)”; Onur Temizsoylu, Feyza Eryol

J Salonu

Yazılım-1

 

O. B.: M.U. Çağlayan

Servis Tabanlı ve Tasarım Anında Çalışabilen Etkileşimli Raporlama Mimarisi”; Ömer Yanar, Ökkeş Emin Balçiçek

Dağıtık ve Eşzamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemi”; Ökkeş Emin Balçiçek, Çağrı Çıraklı

İş Gereksinimi Odaklı Kaynak Kod Üretme Sistemi”; Ökkeş Emin Balçiçek, Büşra Tokgöz, Havva Çetiner Altıparmak

Finans Yazılım Projelerinde Efor Tahmini İçin Parametrik Yöntemlerin Analizi”; Ökkeş Emin Balçiçek, Mevlüt Güçlü, Özgür Şahin

1.Gün – 5 Şubat 2014 Çarşamba

III.Oturum /  14:00 – 16:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Cisco(14:00-14:45)

Epati(15:00-15:45)

B Salonu

Eğitim-1

 

O. B.: Zeynel Cebeci

Bilgisayar Ağları Dersi için Web Tabanlı Mobil Öğrenme Sisteminin Geliştirilmesi”;  Erhan Bayburt, Zülfü Genç

Moodle 1.9.x'e Karşı Moodle 2.x”;  Mümine Kaya, Selma Ayşe Özel

Yeni Başlayanlar İçin Moodle”;  Özgün Aydın

Gelişmiş, Çevrimiçi ve Açık Kaynak Anket Sistemi”;  Ömer Nuri Çam, Demet Tokgözlü

Çok Dilli İçerik Sistemlerine Kullanıcı Katılımcılığının Güçlendirilmesi: Organic.Lingua Deneyimleri”;  Zeynel Cebeci , M. Ali Gökce

C Salonu

CBS

 

O. B.: Ethem Derman

"Orman Tiplerinin Uydu Verileri ile Belirlenmesinde Farklı Doku Analizlerinin Değerlendirilmesi”; Zehra Damla Uça Avcı, Bahriye Kuşak, Lütfiye Kuşak

Küresel Konumlama Servisi Kullanarak Araç Takibi ve Mobil Cihazlar Arası Haberleşme”; Ensar Arif Sağbaş

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Kıyı Çizgisi Değişimi Belirleme : Seyhan Deltası”; Emrah Özpolat, Tuncer Demir

AB'de CBS Kullanımı ve Gelişmeler”; Alptekin Erkollar, Birgit Oberer

D Salonu (LKD)

Seminer

Zap Proxy ile Web Güvenliği Denetimi”; Barkın Kılıç

E Salonu

Oyun-2

 

O. B.: Adil Akbaş

Oyun Türlerinin Tanımlanmasında Sosyal Oyunların Yeri”; Baran Sakallıoğlu, Volkan Erol, Bekir Tevfik Akgün

Oyunlaştırma, Oyun Felsefesi ve Öğrenme: Gamification”; Aras Bozkurt, Evrim Genç Kumtepe

Jquery ile İnteraktif Web Tabanlı Eğitsel Oyun Tasarımı”; Devkan Kaleci, Emre Özsoy, Hakan Güldoğan, Sibel Gül

Oyun ve Bilgisayar Programcılığı için Bir Müfredat Önerisi”; Bora Aslan,  Füsun Yavuzer Aslan

F Salonu

Finans

 

O. B.: Kaan Özdinçer

"Bankacılıkta Büyük Veri Uygulamaları: Bir İnceleme”; Merve Can Kuş Khalilov, Mücahit Gündebahar

Bankacılık Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Araştırması: Dijital Şube, XTM”; Fatma Molu, Öznur Savaş, Mustafa Atlı, Haluk Yazıcı

"SOA Mimarisi ile Geliştirilen Bankacılık Dönüşüm Projelerinin Kaynak Dağılımının Amprik Analizi”; Mücahit Gündebahar, Merve Can Kuş Khalilov, Alptekin Erkollar

"Kritik Finansal Sistemlerde Yazılım Değişiklik ve Takip Yönetim Sistemi”; Mehmet Vacit Baydarman, Ökkeş Emin Balçiçek

"Bankacılık Uygulamalarında Dolandırıcılık”; David Teksen Aksun, Şerif Bahtiyar

"E-Ticaret Güvenliği”; Rahmetullah Yiğit, Şerif Bahtiyar

G Salonu

İnternet Kültürü

 

O. B.: Kemal Karaman

"Eğitimde İnternet Etiği”; Ahmet Hakan Özkan

"Bilgi ve Bilişim Çağında Araştırmacı Öğrenenlerin Metaforik Algıları”; Fahriye Altinay Aksal, Zehra Altınay Gazi, Nesrin Menemenci

"İnternet Kullanımının Sanat Üretim Sürecinde Etkileri”; H.Aybike Karakurt

"Öğretmen Adaylarında Medya Okuryazarlığı - Eleştirisel Düşünme İlişkisi”; Kemal Karaman, Adem Karataş, Adem Özgür

H Salonu

Veri maden. (Seminer)

"Veri Ambarından Veri Madenciliğine”; Ömer Utku Erzengin, Emine Çetin Teke, Nurzen Üzümcü

I Salonu

Seminer

"Etmen Tabanlı Modelleme ve Simulasyon”; İzzet Pembeci

J Salonu

Bilgi Toplumu

 

O. B.: Ozan Bük

"Bilişim Teknolojileri Standartları ve Belgelendirmeleri”; Mustafa Yılmaz

"Türkiye ve Dünyada İntihal Yaptırımları”; Behlül Gücükoğlu, Zerrin Ayvaz Reis

"Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma”; Zeki Özen, Elif Kartal, Çiğdem Selçukcan Erol, Fatma Önay Koçoğlu

"Bilgi Ekonomisi Açısından Biyoçeşitlilik”; Yeşim Atasoy, Çiğdem Selçukcan Erol, Zerrin Ayvaz Reis, Sevinç Gülseçen

"İşitme ve Konuşma Engelli Hayatlarını Kolaylaştırma”; Zerrin Ayvaz Reis, Behlül Gücükoğlu, Burak Eskici

"Bir Fikir Yönetimi Sisteminin Gerçeklenmesi”; Hakan Hıdır, B. Tevfik Akgün, Orhan Alankuş, Rıdvan Özdemir, Uğur Erdem

1.Gün – 5 Şubat 2014 Çarşamba

IV.Oturum /  16:30 – 18:30

A Salonu

Sponsor Sunumları

Exagate(16:00-16:45)

 

 

Kaspersky(17:00 -17:45)

B Salonu

Kütüphane

 

O. B.: M.Emin Küçük

"Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi”;  Mehmet Emin Küçük, Mustafa Ünal, Sinan Akıllı, Galip Yıldırım

"Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtım Çalışmaları”; Ahmet Çelik, Selçuk Savaş, Seda Öz, Özlem Akat

"Kütüphan-e Türkiye Projesi BİT Çalışmaları”; Hüseyin Özyurt, Erhan Erkan

"Kütüphan-e Türkiye Projesi Etki Değerlendirme Çalışmaları”; Umut Al, İrem Soydal, Orhan Açıkgöz

"Kütüphan-e Türkiye Projesi BİT Eğitimi Çalışmaları”; Göknur Kaplan Akıllı, Gülten Alır, Erol Sönmez

C Salonu

E-ticaret

 

O. B. Atıf Ünaldı

"Dijital Yükseliş ile Gelen E-ticaret ve Pazarlama Trendleri”; Serkan Hacıömeroğlu

"Türkiye'de İnternet Üzerinden Turizm Hizmeti Pazarlama ve Satın Alma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”; Derya Baykal, Tuna Uslu, Duygu Çubuk

"Alışveriş Sitesi Tasarımlarında Algılama Farklılıkları”; Duygu Çubuk, Derya Baykal, Tuna Uslu

"Tavsiyeler ile Değişen Bellek Modeline Reklamın Etkisi”; Uzay Çetin, Haluk Bingöl

"Market Raflarında Dönüşüm ve Ölçeklendirmeye Dayanıklı Nesne Tanıma”; Melih Evren Buruş, Rıdvan Salih Kuzu, Gül Varol, Soyhan Beyazıt

D Salonu (LKD)

Seminer

"Bacula Yedekleme Sistemi”; Samed Beyribey

"Yazılım Geliştirirken Hazıra Konmak”; Hakan Uygun

E Salonu

Mobil-1

 

O. B. Cem Ersoy

"Bilişsel Radyo Ağlarında Eşgüdümlü Saldırılar”; Levent Altay, Gürkan Gür, Fatih Alagöz

"Mobil Cihazlarda RTMFP Protokolü ile P2P Görüntü İletimi”; Yalçın Albayrak, Batuhan Bulut, Özcan Asilkan

"Kablosuz Mesh Ağlar”; Songül Tozan, Şafak Durukan Odabaşı, Muhammed Ali Aydın

"Günümüzdeki Yönlendirme Protokolleri ve Lab Uygulamaları”; Emre Demirkol, Gürsu Aşık, Ahmet Nusret Özalp

"Akıllı Telefonlar ile Kullanıcıların Yaşam Tarzı Parametrelerinin Tespiti”; Burcu Çinaz, Bert Arnrich

F Salonu

Güvenlik-1

 

O. B.: Fatih Avcu

"Zararlı Yazılımların Farklı İşletim Sistemlerine Etkileri”; Elif Ekiz, Şerif Bahtiyar

"Bilişim Güvenliği: Güvenli Hesaplama”; İlhan Kaya, Şerif Bahtiyar

"Kapalı Ortamlarda RFID-Tabanlı Konum Belirleme”; Ilgın Şafak

"Sosyal Ağlarda Güvenlik”; Görkem Erdoğan, Şerif Bahtiyar

"Medikal Bilgi Sistemlerinde Güvenlik, Mahremiyet ve Kimlik Doğrulama”; Can Eren Aladağ, Ercan Kurtarangil, Şerif Bahtiyar

"RFID Etiketlerinde Hafifsiklet Kriptografi ve Kademeli Güvenlik”; Ilgın Şafak, Mustafa Başak

G Salonu

Çalıştay

"Ulusal Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar”; Serkan Dinçer

"Elektronik Dergi Yayınlama ve Akademik Yazım Kuralları”; Serkan Dinçer

H Salonu

Veri maden. (Seminer)

"Veri Ambarından Veri Madenciliğine”; Ömer Utku Erzengin, Emine Çetin Teke, Nurzen Üzümcü

I Salonu

Seminer

"Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş”; Gökhan Akın, Ozan Bük

J Salonu

Demokrasi

 

O. B.: Ebru Baranseli

Küreselleşen Dünyanın Yeni Gerçekleri ve Gençlerin Konumu: Radikalleşiyor muyuz?”; Barış Bulunmaz

Mahremiyet ve Halka Açıklık: Yeni İnsanın Paradoksu”; Ali Özcan

Apolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi”; Ulaş Başar Gezgin

Demokrasinin Kamusal Üretiminde Sosyal Medyanın İmkan ve Sınırlılıkları”; Mustafa Ali Minarlı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları”; M. Emre Sezgin, Ozan Şenkal

2.Gün – 6 Şubat 2014 Perşembe

I.Oturum /  09:30 – 11:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Intel(09:00-09:45)

Epati(10:00-10:45)

B Salonu

Proje

 

O. B.: A. F. Özkul

"Geleceği Yazanlar”; Mehmet Aca

"Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu”; Mustafa Özhan Kalaç, Zehra Altınay

C Salonu

Sosyal Ağlar-1

 

O. B.: Ebru Baranseli

"Y-Kuşağının Sosyal Medya Algısı ve Siber Şiddet Önleme Programları”; Pınar Pektekin, Seda Gökçe Turan

"Türkiye'deki Bilgi Merkezlerinde Sosyal Medya Kullanımı”; Nizamettin Oğuz

"Sosyal Ağların Halk Oyunları Açısından Değerlendirilmesi ve Facebook Örneği”; Nezir Kızılkaya

"Sağlık MYO Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımı ve İlintili Motivasyonu”; Pelin Uyar, Fikret Ceylan, Ahmet Yılmaz Özen

D Salonu (LKD)

Seminer

"Git Sürüm Takip Sistemi”; Ömer Özkan

"Her Yer Linux Her Yer Özgür Yazılım”; Adil Akbaş

E Salonu

Gömülü Sistemler-1

 

O. B.: M. Karakaplan

Araçlarda On Board Diagnostic Sistem ve Mobil Cihaz Uygulamaları”; Gül Fatma Türker, Akif Kutlu

Bluetooth Tabanlı Çoklu Geçiş Denetleyici Sistem Tasarım ve Gerçeklemesi”; Mehmet Tümay

Android Kontrollü M,n, Akıllı Robot Tasarımı”; Ahmet Albayrak, Gökhan Büyükkayıkçı, Rukiye Altıntaş

Labview Tabanlı Bir Elektronik Deney Seti Geliştirilmesi”; İsmail Arıcı, Mahmut Tenruh

F Salonu

Medya

 

O. B.: Atıf Ünaldı

Etkileşimli Televizyon:IPTV”; Işıl Çınar, Muhammet Serkan Çınar, Hasan Şakir Bilge

Yayıncılıkta Yeni Bir Yaklaşım HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television)”; Ruhi Taş, Sedat Onay

İki Yönlü Televizyon Teknolojilerine Uygun İçerik Nasıl Üretilir?”; Atıf Ünaldı

G Salonu

 

 

H Salonu

 Hesaplama (Seminer)

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Eğitim-2

 

O. B.: Zerrin A. Reis

"iTunes U ile Açık Ders Materyallerinin Paylaşım Deneyimi: Atatürk Üniversitesi Örneği"; Serkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen, Orhan Çeliker, Arif Daş

"Satranç Elektronik Dersinin Koşullu Erişimle Sunulması"; Umut Altınışık, Serdar Solak

"Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Uzaktan Eğitim Portalı”; Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci, Nurettin Beşli

"E- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim”; Fatih Mehmet Türker

"Programlama Dersleri için Web Tabanlı Öğrenme ve Sınav Yönetim Sistemi”; Cengiz Karaduman, Devkan Kaleci

2.Gün – 6 Şubat 2014 Perşembe

II.Oturum /  11:30 – 13:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Kaspersky(11:00-11:45)

Huawei(12:00-12:45)

B Salonu

Panel

“Creative Commons Türkiye”; Orçun Madran, İlkay Holt

C Salonu

Sosyal Ağlar-2

 

O. B.: Adil Akbaş

"İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisi”; Zeynep Çelik, Pervin Apak, Bülent Demir, Gülsen Güneş, Zülfü Genç

"MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanımı”; Mehmet Can Hanaylı

"Perakende Sektörü Müşteri İlişkilerinde Sosyal Medya Kullanımı”; Tufan Baydemir

“Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”; Aygül Çelik, Fatma Kübra Çelen, Süleyman Sadi Seferoğlu

D Salonu (LKD)

Seminer

"Oracle Uygulamalarınızı PostgreSQL'e Aktarma”; Devrim Gündüz

E Salonu

Gömülü Sistemler-2

 

O. B.: Kaan Özdinçer

"Multi-Copterler için Bilgisayar Kontrollü Otomatik İniş Sistemi”; Ahmet Anıl Müngen, Fatih Özcan, Ahmet Çınar, Levent Özparlak

"Simulink Ortamında Pv Modul Simülasyonu ve Pvsystem Araç Kutusunun Oluşturulması”; Turab Selçuk, Ahmet Alkan

"Bir TTCAN Sisteminde Matris Çevrimi Tasarımı : PSA Benchmark Örneği”; Süleyman Halil Temel, Mahmut Tenruh

"Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı”; Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk

"Bazı Doğrultucu Devrelerin Performans Analizi”; İbrahim Atlı, Mehmet Akbaba

F Salonu

Veri-madenciliği-2

 

O. B.: Necdet Yücel

“Nonobot: Hayat Bilgisi Toplama Amaçlı Oyun”; Yunusemre Yener, Selim Serkan Kaplan, Mehmet Fatih Amasyalı

“Web Sunucu Loglarının Web Madenciliği Yöntemleri ile Analizi”; Işıl Çınar
Muhammet Serkan Çınar, Hasan Şakir Bilge

“Makine Öğrenmesi İle Ürün Sınıflandırma İncelemesi”; Can Razbonyalı, Aslı Uyar Özkaya

“Twoing Algoritması İle Sınıflandırma : Kalp Hastalığı Uygulaması”; İlhan Uysal, Mehmet Bilen, Sami Ulukuş

“Kelebek Görüntülerin Sınıflandırılması için Bir İçerik Bazlı Görüntü Erişim Sistemi”; Yılmaz Kaya, Lokman Kayci

G Salonu

Çalıştay

“Yeni Medya ve Aktivizm”; Serdar Paktin

H Salonu

Seminer

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Eğitim-3

 

 O. B.: M. Emin Mutlu

“E-Öğrenmede Etkileşimli İçerik Geliştirme Deneyimi: Web Tasarımı Dersi Örneği”; Uğur Yıldız

“9. Sınıflar için Yeni bir Özel Ders Yazılımı Dilan9”; Metin Kapıdere, Gül Ece Güzel

“Web Tabanlı Laboratuarlar”; Ebru Yılmaz İnce, Akif Kutlu

“Atutor ve Moodle Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin Kıyaslanması”; Mesude Uçar, Engin Uçar, Mehmet Can Hanaylı

“Kişisel Bilgi Yönetiminde Bütüncül Bir Yaklaşım: Deneyimlerin Yönetimi”; Mehmet Emin Mutlu

2.Gün – 6 Şubat 2014 Perşembe

III.Oturum /  14:00 – 16:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Intel(14:00-14:45)

Karel(15:00-15:45)

B Salonu

Panel

"Türkiye'de Açık Erişim”; Orçun Madran, Yaşar Tonta, Gültekin Gürdal

C Salonu

Optimizasyon

 

O. B.: Fatih Avcu

“Küre Üzerinde Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması”; Hüseyin Eldem, Erkan Ülker

“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumlarında Kurs Zamanlaması Problemi Ön İnceleme”; Atilla Özgür, Ercan Koldaş

“Tork ve Yakıt Tüketimine Bağlı Motor Başarımına Bulanık Mantık Yaklaşımı”; Bilgehan Arslan, Süreyya Gülnar

“Genetik Algoritma ile Metamalzeme Tasarımı”; Cemal Aktürk, Muharrem Karaaslan, Adem Korkmaz, Gülsade Kale

“Trafik Tıkanıklığının Azaltması için Öz-Örgütlenme Tabanlı Akıllı Trafik Optimizasyonu Yaklaşımı”; Yüksel Çelik, Hakkı Soy

D Salonu (LKD)

Seminer

“PostgreSQL 9.3: Kullanılabilirlik ve Başarım”; Devrim Gündüz

E Salonu

Üniversite Uygulamaları-1

 

O. B.: M. Özkan Kaluç

“E-Üniversite için Esnek Bir Framework Geliştirilmesi ve Uygulanması”; Fatih Özbek, Murat İnce, Murat Turhan, Hasan Hüseyin Önder

“Erasmus Online Başvuru ve Yönetim Sistemi: e-rasmus”; Eser Sahillioğlu

“Eduroam ve SMS Destekli E-Posta Kullanıcı Yönetim Modeli: MSKU Örneği”; Güncel Sarıman, Fatih Tarlacı, Onur Karasoy, Bilal Durmuş

“Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Portalı Android Uygulaması”; Ali Eren, Nuh Azgınoğlu

“Online Ek Ders Otomasyon Sistemi”; Ali Küsmüş, Mücahid Günay, Ahmet Alkan

“Elektronik İmza Destekli Single-Sign-On Tasarımı: Kampüs Örneği”; Ömer Kuşcu, Halit Çetiner

F Salonu

Mobil-2

 

O. B.: A. Alaybeyoğlu

“Malzemeni Söyle Tarifini Al: Bir Mobil Uygulama”; N. Tuğbagül Altan Akın, Enise Başaran, Nilüfer Ceylan, Ayşe Güler

“Cep Telefonu Değeri Belirlemek için Mobil Uygulama”; Sabri Dündar, Volkan Altıntaş

“İzmir Toplu Taşıma Rehberi”; Hüseyin Akçekoce, Serdar Korhan Konaray, Alp Buğra Çelik, Sinan Emre Yavuz, Hüseyin Akcan

“NFC Tabanlı Akıllı Alışveriş Sistemi”; Gökhan Yılmaz, Ahmet Müngen, Figen Önün, Ahmet Çınar

G Salonu

Çalıştay

“Bir İçerik Nasıl Üretilir”; Grizine

H Salonu

Veri madenciliği (Seminer)

"Veri Ambarından Veri Madenciliğine”; Ömer Utku Erzengin, Emine Çetin Teke, Nurzen Üzümcü

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Eğitim-4

 

O. B.: Devkan Kaleci

“Her Çocuğa Bir Bilgisayar Projeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”; Dilek Doğan, Murat Çınar, S. Sadi Seferoğlu

“Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”; Adem Korkmaz, Cemal Aktürk, Oldouz Karimi

“Ağ Toplumu ve Öğrenme: Bağlantıcılık”; Aras Bozkurt

“E-öğrenmede Üskavramsal Faaliyetlere İnteraktif Ders Tasarımı”; Meryem Demir Güldal, Mehmet Tosun, Didem Demir, Alper Cihan

“Türk Eğitim Sisteminde Bilişim Teknolojileri Eğitiminin Yeri”; Ömer Deperlioğlu, Gür Emre Güraksın, Utku Köse

2.Gün – 6 Şubat 2014 Perşembe

IV.Oturum /  16:30 – 18:30

A Salonu

Sponsor Sunumları

İş Yazılım(16:00-16:45)

Checkpoint(17:00-17:45)

B Salonu

Panel

“Açıköğretimin 30 Yılı: e-Öğrenmenin Yükselişi”; Ali Ekrem Özkul, Sinan Aydın, Özlem Özöğüt, İlker Kayabaş, M.Emin Mutlu

C Salonu

Bilişim Politikaları

 

O. B.: Rifat Çölkesen

"Üniversite Sıralama Sistemleri: Batı Karadeniz Üniversiteleri için Analiz Örneği”; Yasemin Gültepe, Yerbolat Kalaman, Mamykova Zhanyl Zhumangaliyevna

"Bilgi Çağında İşletmeler Açısından Bilgi Yönetimi ve Stratejik Önemi”; Dinçer Atlı

“Türkiye'de Dünden Bugüne Bilişim Enstitüleri”; Süreyya Gülnar, Bilgehan Arslan

"İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi”; Harun Gökçe, Osman Abul, Erdem Işıldar, Davut Gökhan Karatepe

D Salonu (LKD)

Seminer

 “Web Geliştiricileri için Ağ 101”; Doruk Fişek

 “GNU/Debian Bazlı Yüksek Başarımlı Hesaplama Kümesi Kurulumu ve Yapılandırılması”; Ozan Tuğluk

E Salonu

Üniversite Uygulamaları-2

 

O. B.: Veli Akçakaya

“Akıllı Kart ile Öğrenci Yoklama Sistemi ve Uygulaması”; Metin Kapıdere, Sultan Avcu

“Bütünleşik Maaş Hesabı Otomasyon Sistemi”; Veli Eski, İsmail Rakıp Karaş

“E- imza Destekli Elektronik Evrak Sistemi”; Fatih Kürşad Gündüz

“KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”; Volkan Sönmez, Hakan Candoğan, Uğur Bulgan

“Sistem Odasında Yaşanan Problemler ve Kurulum Standartları; Hitit Üniversitesi Örneği.”; Mustafa Coşar, İsmail Arık

“Drupal ile Kampüs Yönetimi”; Veli Akçakaya

F Salonu

Mobil-3

 

O. B.: A. Alaybeyoğlu

"Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması”; Feridun Ekmekci, Mahmut Tenruh

"Yeşil Hücresel Ağlarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı”; Turgay Pamuklu, Cem Ersoy

"Çoklu Kırınım İçeren Senaryolarda Kullanılan Işın İzleme Tekniği Algoritması Geliştirilmesi”; Doruk Ayberkin, Mehmet Barış Tabakcıoğlu

"Mobil Cihazlarda Görüntü İşleme İçin Bir Çözüm Önerisi”; Muzaffer Tatlı,
İsmail Serkan Üncü

"Endüstriyel Üretimde Cihaz Hatasının Tespitinde Kablosuz Teknolojiler”; Okan Oral

G Salonu

Çalıştay

“Bir İçerik Nasıl Üretilir”; Grizine

H Salonu

Veri madenciliği (seminer)

"Veri Ambarından Veri Madenciliğine”; Ömer Utku Erzengin, Emine Çetin Teke, Nurzen Üzümcü

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Eğitim-5

 

O. B.: Zeynel Cebeci

"Temel BT Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği”; Yalçın Ezginci

"Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme”; Özlem Güzelyazıcı, Buket Dönmez, Özlem Hacıosmanoğlu, Güneş Kurtuluş

"Türkiye'de Okuma Faaliyetleri ve Kitap Okuma Takibine Yönelik Web Tabanlı Bir Sistem Önerisi”; Ömer Kırmacı, Cihan Bayraktar

"Etkileşimli Tahta Kullanımının Avantajları ve Dezavantajlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri”; İsmail Gülcü

"Üniversite Öğrencilerinin Web Değerlendirme Kriterleri”; Mehmet Aksüt, Onur Er, Burak Tüfekçioğlu, Mehmet Mustafa Marangoz, Şefika Çetin

3.Gün – 7 Şubat 2014 Cuma

I.Oturum /  09:30 – 11:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

HP(09:00-09:45)

Kaspersky(10:00-10:45)

B Salonu

Panel

 

O. B.: M. Karakaplan

"Dijital Dünyada Sanatın Geleceği”; Doğan Akbulut, Kazım Artut, Hakan Demir, Mustafa Kibarkaya

C Salonu

Artırılmış Gerçeklik

 

O. B.: Devkan Kaleci

"Ufuxar”; Ufuk Tuğtekin

"Üçüncü Boyut: Baş Takibi ve Fare ile Çoklubiçimli Etkileşim Arayüzü”; Aslihan Tece Bayrak, Mehmet Göktürk

"iOS Platformunda Artırılmış Gerçeklik ile Yön Belirleme”; İbrahim Arda Çankaya, Asım Sinan Yüksel, Arif Koyun

"Artırılmış Gerçeklikli Geometri Öğretiminin Değerlendirilmesi”; Emin İbili, Sami Şahin

D Salonu (LKD)

Seminer

"Postfix ile Güvenli ve Hızlı E-posta Sistemi”; Devrim Gündüz

E Salonu

Sosyal Ağlar-3

 

O. B.: Ahmet Yıldırım

"Dijital Vatandaşlık ve Dijital Politikalar”; Ali Rıza Babaoğlan

"Bir E-Eğitim Aracı Olarak Sosyal Medya Platformu”; Türkay Palancı

"Mikroblog İleti Kümelerinde Konu Algılama Yönteminin İncelenmesi”; Ahmet Yıldırım, Suzan Üsküdarlı, Arzucan Özgür

F Salonu

Mobil-4

 

O. B.: M. U. Çağlayan

"Grup Anahtarı Kurma Protokolleri ve Uygulamaları”; Orhan Ermiş, Şerif Bahtiyar, Emin Anarım, Mehmet Ufuk Çağlayan

"Yazılım Tanımlı Radyo ve Uygulamaları”;  A. Cem Heren, F. Nur Kılıçlı, M. Tuğrul Özşahin

"MAC Backoff Slot Assignment Probability Comparisons”; İlker Demirkol, Hasan Ferit Enişer

"GSM-R: Demiryolu İletişimi ve Uygulamaları için Uluslararası Kablosuz İletişim Standardı”; Mehmet Yunus Dönmez

G Salonu

Seminer

"Joomla 3.x ile Kişisel Web Sayfasının Yapımı”; Akın Doğru

H Salonu

Hesaplama (Seminer)

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Tarım/Turizm

 

O. B.: Zeynel Cebeci

"Tarım ve Hayvancılıkta Bilişim Tabanlı Karar Destek Sistemleri”; Coşkun Yıldırım, Handan Çakan, Tülin Akın

"Bazı Tarımsal Faaliyetlerde Akıllı Sistemlerin Kullanımı”; Yusuf Dilay, Adem Özkan

"Medikal Turizm ve Uzaktan Sağlık Hizmetlerinde Altyapı Sorunları ve İyileştirme Önerileri”; Tuna Uslu, Derya Baykal, Duygu Çubuk

3.Gün – 7 Şubat 2014 Cuma

II.Oturum /  11:30 – 13:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

Cbk Soft(11:00-11:45)

Alerta(12:00-12:45)

B Salonu

Panel

"Bilişimin En Türkçesi: Olgular, Çabalar”; Hülya Küçükaras, Rifat Çölkesen, Koray Özer

C Salonu

Yapay Zeka

 

O. B.: Oğuz Akpolat

"Yapay Sinir Ağları ile WiFi Tabanlı İç Mekan Konumlandırma”; Can Tunca, Edip Toplan, Sinan Işık, Cem Ersoy

"Yapay Sinir Ağları ile Ağ Üzerinde Saldırı Tespiti ve Paralel Optimizasyonu”; Mehmet Zahid Yıldırım, Abdullah Çavuşoğlu, Baha Şen

"Siber Savunmada Yapay Zeka Sistemleri Üzerine İnceleme”; Yeliz Şenkaya, Uğur Güven Adar

"Bakteri Büyümesinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi”; Oğuz Akpolat

D Salonu (LKD)

Seminer

"Üniversite Öğrencileri için Özgür Yazılım Fırsatları”; Necdet Yücel, Aybüke Özdemir

E Salonu

Bulut  Bilişim

 

O. B.: Emrah Ayanoğlu

"Kamusal Bulut Servisleri için Bulanık Mantığa Dayalı Bir Güven Modeli”; Mahir Kutay, Tuncay Ercan

"Yerel ve Hızlı Bulut Servisi: Bulutçuklar”; Emre Çalışır, Gülfem Işıklar Alptekin, Atay Özgövde

"Veri Güvenliğinde Yerelde ve Bulutta Kriptolama için Yeni Bir Yaklaşım : SecurKEY”; Utku Küçüksu

"Eğitimde Bulut Bilişim Uygulamaları”; Mehmet Kozan, Mehmet Fatih Bozkaplan, Müzeyyen Bulut Özek

"Havacılık Sektöründe Kullanılan Mobil Teknolojiler? EFB”; Cem Gündüz, Emrah Ayanoğlu, Doruk Pancaroğlu

F Salonu

 

 

Güvenlik-2

 

O. B.: Derya Erhan

"ARP Zehirlenmesi ve Ağın Korunma Yöntemleri”; Mehtap Erdil, Ayşenur Erdil

 "Kurumlarda Kriptografik Anahtar Yapıları ve Kullanımları Üzerine Bir İnceleme”; Mehmet Gülyurt, Ediz Şaykol

"Adrese ve Kişi Hareketlerine Dayalı Yeni Bir Biyometrik Nüfus Kayıt Sistemi”; Mehmet Yunus Dönmez, Ramazan Yıldız, Sait Şener

"DDoS Tespiti ve Trafik Özniteliklerinin Seçimi”; Derya Erhan, Emin Anarım

G Salonu

 Yazılım Uygulamaları

 

O. B.: Gökhan Akın

"OCR APIleri ve Gerçek Zamanlı OCR Uygulaması”; Hüseyin Kutlu,Ersan Yazan

"Semantik Web Konusunda Eğitim”; Mete Okan Erdoğan

"Steganaliz”; Metin Bilgin

"Harf Eğitimi İçin İnteraktif Kinect Uygulaması”; Mehmet Emin Tenekeci, Abdülkadir Gümüşçü, Ömer Ağırman

H Salonu

Hesaplama (Seminer)

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Insaat-1

 

O. B.: Devrim Alkaya

"Türk İnşaat Sektöründe 4 Boyutlu (4D) Modellemenin Uygulanabilirliği”; Murat Kuruoğlu, Emre Gökyiğit, Merve Köse

"Ufuklive 3D”; Ufuk Tuğtekin , Barış Mercimek

"Betonarme Yüksek Yapıların Boyutlandırma Prensipleri”; Barış Şahin

"Zeminlerde Gerilme Dağılışının Bilgisayar ile Analizi”; Devrim Alkaya, Burak Yeşil

3.Gün – 7 Şubat 2014 Cuma

III.Oturum /  14:00 – 16:00

A Salonu

Sponsor Sunumları

D-Link(14:00-14:45)

Nisan Bilgisayar(15:00-15:45)

B Salonu

Panel

 

O. B.: Haluk Bingöl

"Programlama Dersleri için bir Platform; Bilişim Servis Derslerinin Verilmesi”;   H. Bingol, M. U.Çağlayan, A. Alaybeyoğlu, A. E. Özkul, Z. Cebeci , C. Ersoy

C Salonu

Türkçe Analizler

 

O. B.: Rıfat Çölkesen

"Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)”; Yeşim Aksan, Mustafa Aksan, Selma Ayşe Özel, Hakan Yılmazer, Umut Ufuk Demirhan, Ümit Mersinli, Yasin Bektaş, Serap Altunay

"Türkçe için Karşılaştırmalı bir Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması”; Mehmet Ali Aksoy Tüysüz, Erdal Güvenoğlu

"Türkçe Tümce Sonu Belirlemede Özgür Yazılımlar ve Performans Analizleri”; Yeşim Aksan, Selma Ayşe Özel, Yasin Bektaş, Mustafa Aksan, Umut Ufuk Demirhan, Ümit Mersinli, Hakan Yılmazer

"Türkçe Dokümanlarda Yapay SinirAğları ile Yazar Tanıma”; Vecdi Emre Levent, Banu Diri

"Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme: Bir Uygulama”; Cem Rıfkı Aydın, Ali Erkan, Tunga Güngör, Hidayet Takçı

D Salonu (LKD)

Seminer

"Bir Özgür Yazılım ile E-öğrenme Portalı: Moodle”; Arda Çetin

E Salonu

Güvenlik-3

 

O. B.: Fatih Avcu

"Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri”; Agâh Tuğrul Korucu, Hasan Çakır

"LDAP ile Güvenli Kullanıcı Kontrol Sistemi”; İsmail Kavak, Gül Fatma Türker

"Yazılımlar için Web Servis Destekli Bütünleşik Hesap Yönetimi”; Güncel Sarıman, Onur Karasoy, Fatih Tarlacı, Bilal Dutmuş

“Eğitim Korkularımızı Yenme Projesi”; Esen Eyribaş, Oktay Aydın, Muammer Akçay

F Salonu

TIP-1

 

O. B.: Bilal Ak

"Beyin Bilgisayar Arayüzü için Zihinsel Durum Tahminleri”; Uğur Güven Adar, Yeliz Şenkaya

"İmmunohistokimyasal Boyalar ile Tiroid Tümörü Teşhisinde Naive Bayes Algoritması Kullanılması”; Ahmet Haltaş, Ahmet Alkan

"Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı e-Triaj Sistemi”; Nedim Ozan Tekin, Fatih Vehbi Çelebi, Elif Çalık, Baha Şen, İlhami Muharrem Orak

"Biyoinformatik Araştırmaları ve Araçları”; Aslı Yazagan

"Şehir Hastanelerinin Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde Beklentiler”; Bilal Ak

G Salonu

Yazılım-2

 

O. B.: Enis Karaaslan

"Fonksiyonel ve Imperative Programlama ile Sıralama”; Elis Soylu, Muammer Akçay

"Veritabanında Saklı Yordamlar: Bir Veritabanı Tasarımı ve Web Uygulaması”; Kemal Akyol, Baha Şen, İlhami Muharrem Orak

"Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Vitrine Bakan Kişi Sayısının Tespiti ve Analizi”; Muzaffer Tatlı, Halit Çetiner, Ömer Kuşcu

"Slotlanmış Optik Çoğuşma ve Paket Anahtarlama Teknikleri”; Can Eyüpoğlu, M. Ali Aydın, A. Halim Zaim

"Android Mobil Yazılım Geliştirme Sürecinde Öğrenilenler ve Yeni Teknolojik Açılımlar”; Erdem Türk, Mustafa Erkan Başar, Osman Mutlu, Enis Karaarslan

H Salonu

Hesaplama (Seminer)

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Insaat-2

 

O. B.: O. Çetiner Özdemir

"Elektronik Hesap Tabloları ile Betonarme Kiriş ve Kolonların Taşıma Kapasitelerinin Hesabı”; Erdal İrtem

"Hesap Tablosu ile Öngerilmeli Betonarme Aşık Kirişinin Moment Taşıma Kapasitesinin Hesabı ve Yükleme Deneyi”; Erdal İrtem, Melih Türkoğlu, Süleyman Atılgan

"Duvar İnşasında Verimlilik Faktörlerin Veri Madenciliği ile Analizi”; Abdullah Emre Keleş, Mümine Kaya

"Betonarme Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi ve Dolgu Duvarının Etkisi”; Melih Türkoğlu, Barış Şahin, Erdal İrtem

"Hesap Tablosu ile Yapıların Burkulma Güvenliklerinin Hesabı ve Grafik Çizimleri”; Furkan Aslan, Güney Kösem, Erdal İrtem

3.Gün – 7 Şubat 2014 Cuma

IV.Oturum /  16:30 – 18:30

A Salonu

Sponsor Sunumları

Symturk(16:00-16:45)

Yücel Elektronik(17:00-17:45)

B Salonu

Panel

"Açık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Eğilimler”; Ali Ekrem Özkul, C. Hakan Aydın, Aras Bozkurt, Nil Göksel Canbek, Gökhan Deniz Dinçer, Emel Güler, Salih Gümüş, Erdem Erdoğdu, Sezan Sezgin, Abdülkadir Karadeniz

C Salonu

Yazılım-3

 

O. B.: Çağatay Çatal

"Algoritma, Veri Yapısı ve Bellek Yapısı Arasındaki Etkileşim”; Rifat Çölkesen, Batuhan Avcı

"Yazılım Özelliklerinin Enerji Tüketimi Üzerine Etkileri”; Sedef Akınlı Koçak, Gülfem Işıklar Alptekin, Ayşe Başar Bener, Andriy Miranskyy

"Java-Android Yazılım Mimarisi : Bir Masaüstü ile Çoklu Tablet Bilgisayar Haberleşme Uygulaması”; Bilgehan Arslan, Süreyya Gülnar

"SQL için Net Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi”; Yeşim Aktaş, Abdülkadir Çakır

"Yeni Bir Ders Tasarımı: Standartlarla Yazılım Geliştirme”; Çağatay Çatal

D Salonu (LKD)

Seminer

"Akademisyenler için GNU/Linux”; Mustafa Karakaplan

"Linux/Unix Sistem Yonetimi Prosedurleri”; Emre Eryılmaz

E Salonu

Goruntu

 

O. B.: Necdet Yücel

"Blender ve Ogre3D Kullanarak 3 Boyutlu Benzetim”; İsmail Kurnaz, Rafet Durgut

"Görüntüden OpenCV ile Duygu Analizi”; Mehmet Emin Tenekeci, Abdülkadir Gümüşçü, Ahmet Baytak, Emrah Aslan

“Tchebichef Momentlerle Copy-Move Forgery'yi bulmak”; Sonya Pouresmaelı, Güzin Ulutaş

"Makine Görü Yöntemleri ile Görüntü Bölütleme”; Halit Çetiner, Ömer Kuşcu

"Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Stratejik Simülasyon Yazılımı Uygulamaları”; Yavuz Gezicioğlu, Süleyman Erdem, İbrahim Ethem Ercan

F Salonu

TIP-2

 

O. B.: Ersin Akpınar

"Entegre Tıp Eğitimi için Soru Bankası: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği”; Özgür Günay

"Fonksiyonel Tiroit Hastalığı Tanısında Naive Bayes Sınıflandırıcının Kullanılması”; Ramazan Solmaz, Mücahid Günay, Ahmet Alkan

"Sağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı: Twitter'da Sağlık Mesajları”; Aslıhan Ardıç Çobaner, Sümbüle Köksoy

"Boyutu Yüksek Görüntülerin Öznitelik Dönüşüm Yöntemiyle Analizi”; Halit Çetiner, Ömer Kuşcu

"AHBS İstemci Yazılımı Standardizasyon Süreci”; Ahmet Tümay, Ahmet Dikici, Musa Ataş

"Tıp Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı”; Ersin Akpınar, İbrahim Başhan, Yücel Uysal

G Salonu

Seminer

"Bilişim Sektöründe Proje Yönetimi”; Alptekin Erkollar, Birgit Oberer, Mücahid Gündebahar

H Salonu

Hesaplama (Seminer)

"Web Tabanlı Bilimsel Hesaplama Araçları”; Berkin Malkoç, Kürşat Aker

I Salonu

Seminer

“Yazılım Güvenliği”; Bünyamin Demir

J Salonu

Insaat-3

"İnşaat ve Yapım Bilişiminde Deneyim ve Öneriler”; Olcay Çetiner Özdemir

© Copyright 2013 | Mersin Üniversitesi, ab2014 / BİDB.
Medikaltasarım (WM-DWS01) / Technoscope-Mersin